KEMAL GÖZLER'İN WEB SİTESİ

www.kemalgozler.com

 

Bela Slatina ve Bela Slatina'lıların Türkiye'de Kuruduğu Köy ve Beldeler

(Haritalar)

(Bjala Slatina, Byala Slatina, Бяла Слатина)

 

 

Kemal Gözler

 


Günümüzde Yeniçiftlik (Çanakkale Biga), Hasanbey (Balıkesir Gönen), Beylikahır/Beylikova (Eskişehir), Uzunburun (Eskişehir, Beylikova), Şalgamlı (Tekirdağ Hayrabolu) belde ve köylerinde yaşayan Pomakların ataları Bulgaristan'ın Vratsa İlinin Bela Slatina   kasabasından (o zamanlar köyünden) gelmektedir.

NOT: Biga Çeşmealtı köyü de pek muhtemelen Belaslatina'dan veya Belaslatina'ya yakın bir köyden gelmektedir. Bununla birlikte Çeşmealtı köyünden oturanlar kendilerinin "Orhaniye" diye bir köyden geldiklerini söylerler. Ancak Lofça Pomak köyleri arasında Orhaniye diye bir köy yoktur. Muhtemelen Orhaniye, bu insanların Bulgaristan'dan geldiği köyün değil, Çeşmealtı'nın eski adıdır.


 

 

 

Belaslatinalıların Türkiye'de kurduğu köy ve beldeler

Belaslatina

Yeniçiftlik (Biga Çanakkale)

Hasanbey (Gönen, Balıkesir)

Şalgamlı (Hayrabolu, Tekirdağ)

 

Beylikova (Eskişehir)

Beylikova (Eskişehir) (Yakın çekim)

 

Yukarıda uydu fotoğraflarından da görüleceği gibi, gerek Belaslatina'nın, gerekse Belaslatinalıların Türkiye'deki kurduğu köy ve beldelerin (Yeniçiftlik, Şalgamlı, Hasanbey ve Beylikova) yerleşim planları oldukça güzeldir. Aşağı yukarı bütün cadde ve sokaklar, yerleşim yerinin bir ucundan diğer ucuna çıkmakta ve cadde ve sokaklar birbirlerini doksan derece açıyla kesip muntazam dörtyol ağızları oluşturmaktadır. Ayrıca cadde ve sokakların genişlikleri de oldukça yeterlidir.

Yeniçiftlik, Hasanbey, Şalgamlı ve Beylikova'nın çevresindeki köy ve beldelerin yerleşim planları fevkalade kötü iken bu yerlerin planlarının böylesine mükemmel olmasının sebebi pek muhtemelen bu yerleri kuran kişilerin Belaslatina'dan geliyor olmalarıdır.

Yeniçiftlik, Hasanbey, Şalgamlı ve Beylikova'ya ilişkin diğer bir ortak özellik de, söz konusu yerlerin ya ova içinde, ya da ovaya çok yaktın bir sırtta kurulmuş olmalarıdır. Bu özellik Belaslatina için de geçerlidir.

Belaslatina, Yeniçiftlik, Hasanbey, Şalgamlı ve Beylikova'nın diğer bir ortak özelliği de içlerinden veya çok yakınlarından bir çay veya dere geçiyor olmasıdır.

 

 

 

 

 


Bir Üst Sayfa: http://www.kemalgozler.com/belaslatina.htm

Ana Sayfa: www.kemalgozler.com

Editör: Kemal Gözler

Konuluş Tarihi: 8.6.2010